Socialdemokraterna

Egna utsläppsrätter för flyget

Socialdemokraterna vill skärpa miljökraven på flyget. Partiets rådslag om klimatfrågan vill att flyget ska börja betala för sina utsläpp av växthusgaser.

Socialdemokraterna vill att det skapas en särskild handel med utsläppsrätter för flygtrafiken, på samma sätt som det finns en handel med utsläppsrätter inom industrin.

EU-kommissionen har föreslagit att flyget ska ingå i industrins utsläppshandel från och med 2011, men det är socialdemokraterna emot. Partiet vill att flyget bär sina egna kostnader för utsläpp.

Förslaget om utsläppsrätter för flygtrafik kommer enligt SVT:s Rapport att bli en av huvudpunkterna i socialdemokraternas program för klimat och miljö som presenteras inom kort.