Brunare vatten i sjöar ett gott tecken

Vattnet i många sjöar i södra Sverige har de senaste åren blivit allt brunare, och det kan vara ett gott tecken. Försurningen har minskat och sjöarna återgår till ett mer normalt tillstånd. (SR Kronoberg)