Regeringen tror på bättre ekonomi

Trots kriget räknar regeringen med att den svenska ekonomin snart tar fart igen. Men ändå ser det allt mer hopplöst ut för regeringen att nå målet att åtta av tio svenskar ska ha ett jobb nästa år. Det framgår av finansdepartementets interna beräkningar, erfar Ekot.
Regeringen har långt till målet att 80 procent av svenskarna ska vara sysselsatta nästa år. Utvecklingen går till och med åt fel håll. Sysselsättningen väntas sjunka I år räknar finansdepartementet, enligt vad Ekot erfar, med att 77,7 procent kommer att vara sysselsatta. Nästa år, när målet ska uppnås, är det till och med färre sysselsatta, 77,6 procent. Svårt att nå målet Regeringen har naturligtvis inte givit upp ännu, men det blir nu allt svårare att se hur den ska kunna nå det här målet. Arbetslösheten har blivit högre än tidigare. Den väntas bli fyra och en halv procent i år och något lägre nästa år - 4,3 procent. Trots allt optimism Trots att regeringen alltså räknar med att det går trögt att få fler i arbete har den i övrigt en ganska optimistisk bild av ekonomin. Den räknar med internationella konjunkturen vänder i slutet av året och drar med sig svensk ekonomi uppåt. Ökad tillväxt Ekonomin väntas växa med ganska svaga 1,4 procent i år, det kunde Ekot berätta förra veckan. Men redan nästa år tror regeringen på en betydligt högre siffra, 2,4 procent, och det är en ganska bra tillväxt. Svårbedömt på grund av kriget Krigsläget har gjort det extremt svårt att bedöma ekonomin. Om det blir långvarigt kan finensdepartementets blid snart visa sig vara för ljus. I dag, måndag, började regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet förhandla om hur statens pengar ska användas i år.
Fredrik Furtenbach