USA:s befälhavare varnar för kemiska vapen

Befälhavaren för USA-koalitionen, Tommy Franks, hävdade på en presskonferens på måndagen att de USA-ledda styrkorna har tagit omkring 3.000 krigsfångar under krigets fyra första dagar. Han sa också att risken för att Irak ska använda kemiska vapen ökar i takt med att styrkorna närmar sig Bagdad.
– Progress toward our objectives has been rapid and in some cases dramatic, sa Tommy Franks. Det råder inget tvivel om hur detta krig kommer att sluta, sa Tommy Franks. Vår beslutsamhet är stor och vår moral är hög. Han beskrev sporadiska fickor av motstånd, men minst fyra gånger, sa han att han hittills inte drabbats av några överraskningar. – Nothing unexpected so far, I actually have seen no surprise here. På frågan varför motståndet trots allt är så stort och varför USAs 28 miljoner flygblad, som uppmanar till kapitulation inte haft någon effekt, svarade Tommy Franks kort: Skräck. – Fear, it is fear, the practcie of this regime over a long period of time, sa Tommy Franks. How can it be that things are not all calm in Basra, Um Qasr and Nasiriyah? – It has to do with the fact that fear tactics are being practiced. Tommy Franks upprepade också det han tidigare sagt om att den militära operationen inte påverkas av om Saddam Hussein lever eller inte. Det här handlar inte om en person, utan om en regim. – In terms of our ongoing operations, it doesn't matter, sa Franks.This is not about one man, its about a regime. Tommy Franks hade ingen ny information om den anläggning USA hittat där det påståtts att Irak kan ha tillverkat kemiska vapen. – Det är ännu för tidigt att säga, sa han och vi vet heller inte om Irak kommer att använda kemiska vapen mot oss, men risken ökar i takt med att vi närmar oss Bagdad.
Cecilia Uddén, Washington