Folkomröstningen i Tjetjenien får kritik

Medan den ryska ledningen i Moskva på måndagen jublar över folkomröstningsresultatet i Tjetjenien och menar att tjetjenerna nu därmed avsagt sig kravet på självständighet, så kritiseras folkomröstningen av människorättsorganisationerna. Men även kritikerna anser att folkomröstningen kan ha en positiv effekt på situationen i Tjetjenien.
Den ryska tidningen Izvestija, som är en av de få tidningarna som kritiserat den ryska politiken i Tjetjneien, har på måndagen rubriken ”den tjetjenska befolkningen gör som de blir tillsagda”, med anledning av gårdagens kontroversiella folkomröstning i Tjetjenien. Tidningen fastlår därmed att tjetjenerna egentligen inte hade något annat val än att rösta under tvång. Fusk eller hot Det här var en fars och inte en folkomröstning i ordets rätta bemärkelse, säger kritikerna på måndagen. Många kommenterar närmast hånfullt det påstått höga valdeltagandet på cirka 80 procent och där 96 procent av de röstande påståss ha sagt ja till den nya konstitutionen. – 96 procent är en siffra som inte behöver någon kommentar, säger till exempel Oleg Orlov vid den ryska människorättsorgansationen Memorial och tilläger: – Sådana siffror kunde man bara uppnå i Sovjetunionen eller uppnå i diktaturstater som Turkmenistan. Det handlade antingen om fusk eller att folk kände sig hotade till att göra som myndigheterna krävde. Kan leda till förbättring Men trots denna beska kritik över den genomförda folkomröstningen så är Orlov samtidigt försiktigt optimistisk. Kreml har tagit det första steget och lovat förbättringar om befolkningen går och röstar. Nu ligger bollen hos Kreml, menar Oleg Orlov. – Om den ryska ledningen verkligen vill få en förändring till stånd genom att till exempel stoppa militärens blodiga utrensningsaktioner, stoppa godtyckliga gripanden och så vidare, så kan det leda till en förbättring, säger Orlov. Under de senaste veckorna har det skett en del förbättringar i och med att de öppna trakasserierna har minskat mot befolkningen för att locka dem till att rösta i folkomröstningen, det bevisar att Moskva kan om man vill. Gerillan ger inte upp vapnen Kanske kan den här folkomröstningen, trots alla sina uppenbara brister, bli ett slags embryo till en framtida stabilisering i Tjetjenien. Det är det allmänna omdömet, även om ingen tror på att kriget därmed slutat. För den tjetjenska gerillan tänker inte ge upp sin väpnade kamp. Eller som tidningen Izvestija skriver: ”Det råder nu i alla fall fred på pappret i Tjetjenien”.
Vladislav Savic, Moskva