Fortsatta anfall mot Irak

Den irakiska huvudstaden Bagdad utsattes under måndagen för flera flyganfall. Utanför Bagdad, sydväst om huvudstaden, hördes på kvällen ett tiotal explosioner. Det finns rapporter om irakisk luftvärnseld och krigsflygplan i luften. Inne i Bagdad hördes dessutom ett antal explosioner.
Vilka mål som den USA-ledda koaltionens krigsflygplan riktade sig mot var oklart, enligt rapporterna. Vid staden Nasiriya, cirka 25 mil söder om Bagdad, inledde på måndagseftermiddagen de amerikanska styrkorna en ny attack mot försvarande irakiska ställningar vid de två viktiga broarna över floden Eufrat. Längre norrut rapporterades framryckningen ha stoppats till följd av en kraftig sandstorm.