Privata arbetsmarknaden

LO vill nu förhandla om nytt huvudavtal

På måndagen sa även LO ja till att inleda förhandlingar om ett nytt huvudavtal på den privata arbetsmarknaden. Förhandlingarna startar direkt och målet är att nå fram till ett nytt huvudavtal innan årsskiftet.

Det är arbetsgivarna som har tagit initiativ till ett nytt huvudavtal.

– Näringslivet behöver flexibilitet. Samtidigt så behöver ju den enskilda medarbetaren naturligtvis också ett skydd och hjälp i sin omställning. Att vi hittar en bra avvägning mellan de här två aspekterna tror jag vore till fördel.

– Hur det ska se ut, det vet jag inte i dagsläget men små och medelstora företag upplever en alltför stor stelhet på arbetsmarknaden när de behöver ställa om eftersom kunderna kräver det, säger Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK startar alltså omedelbart förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Om de enas ersätter det nya avtalet det så kallade Saltsjöbadsavtalet som slöts redan 1938.
Parterna på den privata arbetsmarknaden är eniga om att försöka skapa så tydliga regler att det gör det överflödigt för politikerna att ingripa och lagstadga. Politikerna är alltför klåfingriga säger till exempel Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.

Arbetsgivare och fack har olika skäl till att vara missnöjda med det nuvarande huvudavtalet som ses som föråldrat. Samtliga parter på den privata arbetsmarknaden säger att de vill försöka enas om ett harmoniskt umgänge på arbetsmarknaden.

– Det är ju ett sätt att också trygga vår modell. Om inte vi känner oss bekväma av olika skäl från parterna kring villkoren för förhandlingar, villkoren för hur vi uppträder kring eventuella konflikter, då kommer inte heller kollektivavtalets styrka att hålla i framtiden, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Om inte vi är överens om att vi ska jobba för en ökad organisationsgrad både bland löntagare och företagare så att kollektivavtalen också har en räckvidd över i stort sett hela arbetsmarknaden, då kommer det inte heller att hålla i framtiden och det här är vi överens om nu.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se