Ökat stöd för Blair trots förluster

Ytterligare en brittisk soldat har dödats i Irak, men trots motgångarna för den USA-ledda alliansen så växer det brittiska stödet för kriget. Enligt en opinionsmätning i tidningen the Guardian är nu 54 procent av invånarna i Storbritannien för ett krig. Och när premiärminister Tony Blair talade i parlamentet på måndagen beklagade han förlusterna.
Tragedier och förlorade liv ligger i krigets natur, sa Tony Blair till parlamentet och landet. Och strax efteråt kom budet om ytterligare en dödad brittisk soldat. De brittiska styrkorna har drabbats av oproportionerligt stora förluster under krigets första skede. Varje dag sedan kriget började har britterna vaknat till nya dåliga nyheter om dödade landsmän. Av de hitills 19 döda eller saknade har 14 dödats i olyckor. Två av dem när deras plan sköts ned av en amerikansk missil. Det väckte frågor i parlamentet om de tekniska systemens pålitlighet. Och om samordningen mellan de brittiska och amerikanska systemen. I ett land där den betydande del av opinionen inte ser kriget landet för som rättmätigt eller befogat är nyheter om döda soldater inte bra. Opinionen har visserligen svängt och en knapp majoritet säger sig nu stödja kriget. Men det är för många ett villkorligt stöd. Det som inte får ske är stora förluster i människoliv. Vare sig bland brittiska soldater elelr irakiska civila. Därför tar både Tony Blair och hans försvarsminister varje tillfälle att betona att de gör allt för att minimera lidandet för irakiska civila. Och allt för att snabbt kunna få in humanitärt bistånd. Vi gör allt vi kan, sa Blair till parlamentet.
Agneta Ramberg, London