Förorenade områden blir dyra att sanera

Det kommer att kosta flera miljarder att sanera giftiga industrimarker runt om i landet i framtiden.

Bara de 38 områden som pekas ut som de mest akuta kommer kosta 2,7 miljarder kronor att göra giftfria, skriver Dagens Nyheter.

Bland de särskilt utsatta områdena nämns ån Viskan i Borås, Ekaområdet i Bengtsfors och Glasriket i Småland.

Totalt finns 80 000 potentiellt förorenade områden i Sverige, enligt en kartläggning som länsstyrelserna har gjort åt Naturvårdsverket.