Arabförbundet kräver stopp för kriget

Arabförbundets medlemmar i FN begär nu gemensamt ett möte med säkerhetsrådet om Irakkriget, meddelade deras talesman på måndagskvällen. Mötet bör ägnas den amerikansk-brittiska invasionen av Irak och Arabförbundet kräver ett omedelbart stopp för krigshandlingar.
Mötet bör ägnas den amerikansk-brittiska invasionen av Irak och Arabförbundet kräver ett omedelbart stopp för krigshandlingar.