Nytt medel mot snytbagge kritiseras

Ett nytt medel för bekämpning av snytbagge på barrplantor och obarkat timmer, cypermetrin, väntas inom kort bli godkänt av Kemikalieinspektionen.
Samtidigt förbjuds det tidigare ämnet permetrin inom EU. Men skogs- och träfacket är kritiskt mot det nya medlet och anser att det inte bör godkännas för användning i plantskolor och vid skogsplantering. Försök har nämligen visat att det ger skador på djur och ger irritationer på hud och slemhinnor hos den som arbetar med ämnet.