Amerikanska företag ska återuppbygga Irak

Frågan om vem som ska bygga upp Irak efter kriget har redan lett till kontroverser. På måndagskvällen meddelade det amerikanska biståndsorganet US Aid att ett mångmiljardkontrakt går till företaget S.S.A. som ska sköta verksamheten i hamnen i staden Umm Qasr. Men det faktum att företaget är amerikanskt kritiseras.
Trots att kriget ännu inte har pågått ens en vecka så är frågan om den civila återuppbyggnaden i Irak efter kriget redan högaktuell - och kontroversiell. Enbart amerikanska företag Det visar sig nämligen att US Aid, som ansvarar för planen, enbart kommer att ge kontrakt till amerikanska företag, åtminstone inledningsvis. Och det rör sig i vissa fall om relativt sett stora summor. Ett byggkontrakt som blir offentligt senare i veckan är värt upp mot åtta miljarder kronor, och större uppdrag är på gång. Klarar säkerhetskontroller US Aid säger att huvudskälet till att amerikanska företag gynnas är att deras anställda kan klara av den säkerhetskontroll som krävs. Och att till exempel franska och ryska företag just nu lämnas utanför överraskar knappast efter bråken i FN:s säkerhetsråd. Britter upprörda Men däremot är brittiska företagare upprörda. De anser att de inte ges samma chans, trots att Storbritannien ju är i koalition med USA. FN:s roll oklar En viktig fråga är också om Bushregeringen ska styra över hela återuppbyggnadsprocessen och vilken roll FN i så fall får. Om USA-koalitionens planer går i lås, kriget vinns och Saddam Husseins regim avsätts, så kommer just den frågan ställas på sin spets när det gäller Iraks omdiskuterade oljekällor. Cheneys förre arbetsgivare aktuell Enligt experter är de i behov av omfattande reparationer och investeringar. Och bland de kvalificerade företagen som är intresserade märks Halliburton, alltså det bolag som vicepresident Dick Cheney arbetade för tidigare. Kontroversiellt beslut Politiska bedömare är tveksamma till att Bushregeringen skulle våga ta ett sådant kontroversiellt beslut som att ge Halliburton kontraktet, eftersom den vill försöka komma undan kritiken att Irakkriget handlar om makten över oljan. Alla vill dela kakan Men det faktum att enbart amerikanska företag nu gynnas i återuppbyggnadsarbetet sticker redan i ögonen. En biståndsexpert konstaterar i New York Times att det är många som inte vill delta i kriget, men gärna vill vara med och dela kakan efteråt.
Anders Ask, New York