Övning i skuggan av Irakkriget

Samtidigt med kriget i Irak pågår en storövning inom det svenska försvaret. Närmare 8 000 värnpliktiga och officerare deltar i övningen ”Våreld” som hålls kring Vättern. På grund av krigsutbrottet har övningen blivit allvarligare än vad som planerats.
Övningen började samtidigt med USA:s anfall i Irak och bland de värnpliktiga har det riktiga kriget varit det stora samtalsämnet och plötsligt gjort övningen betydligt allvarligare. Viktor Åkerlund och Timmy Fabian är två av de värnpliktiga som deltar: - Det är klart att det blir mer tankar kring det. Man talar om varför kriget startade och så, det är mest spekulationer kring det. Tänker ni på hur era amerikanska, brittiska och irakiska kollegor har det just nu då? - Ja, jag skulle inte vilja vara där nere nu. Det här är ju en övning, vi kommer hem på fredag...men att vara där nere, det skulle jag inte vilja. - Det räcker ju med tio dagar för att börja sakna flickvännen, du kan ju tänka hur de har det då. Två års planering Här inne i skogen utanför Skövde pågår striderna för fullt och de stora stridsvagarna plöjer djupa fåror i leran. Övningen har planerats i två år och är en av det svenska försvarets största. Under tio dagar tränar drygt 7 500 militärer. Men vad ingen hade räknat med var att det skulle sammanfalla med det omfattande anfallet mot Irak. Övningen har blivit allvar Många, både värnpliktiga och officerare, följer med spänning och oro vad som sker i det riktiga kriget och plötsligt har alla övningarna fått en allvarligare dimension, säger övningsledaren Håkan Espmark: - Det blir ju en ökad realism när man är ute och övar. Tanken far iväg och man tänker på att i andra delar av världen är det här vi håller på att öva verklighet. - Sen är man naturligtvis nyfiken på det som händer ute i världen. Möjligheten att ta del av nyhetsflödet är ganska begränsat när man ligger ute i fält. Men ni har ändå försökt att sett till att de håller sig informerade hela tiden? - Vi försöker informera, vi har ju våran egen arméradio och vi försöker också både att via befälet gå ut men också via skriftligt underlag. Inför övningen var många oroliga att man skulle behöva ställa in vid ett krigsutbrott, men den svenska beredskapen har än så länge inskränkt sig till att några plutoner, till exempel den trafikpluton Viktor Åkerlund och Timmy Fabian tillhör, ska inställa sig i stridsberedskap inom 24 timmar om konflikten sprider sig.
Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping