Giftigt insektsmedel ersätts av giftigare

Vid årsskiftet förbjuds insektsmedlet permetrin inom EU. Det skyddar barrplantor mot snytbaggeangrepp. Kemikalieinspektionen väntas inom kort godkänna ett annat ämne, som är godkänt inom EU, men som anses ännu giftigare. Det oroar personal på plantskolor och i skogsplanteringen.
– Vi har erfarenheter tidigare från permimetrinet, med hälsoeffekter som inte alls är bra. Det gäller bland annat hudirritationer, ögonirritationer, blödande slemhinnor och näsblod, säger Åke Sjölén, arbetsmiljöombudsman i Skogs- och träfacket. – Det nya medlet sägs vara starkare, det krävs mindre koncentrationer för att få samma effekt. Det skapar oro, säger Åke Sjölén. I det förslag till beslut som Kemikalieinspektionen har utarbetat sägs att man bör tillåta att ämnet, som kallas cypermetrin, ska få användas mot snytbagge på barrplantor och på obarkat timmer under tre år. Sedan ska användningen utvärderas och en ny bedömning göras. Irriterar hud och ögon Kemikalieinspektionen konstaterar samtidigt att ämnet cypermetrin är mycket irrriterande för hud och ögon och vid inandning. Många medlemmar i Skogs- och träfacket hör nu av sig till förbundet: – Många har hört av sig och är oroliga när de hört att ett nytt medel är på gång. Vi har avslagit det här i vårt remissyttrande men kan inte längre lämna några garantier då vi inte råder över Kemikalieinspektionens beslut. Djurförsök har visat på neurologiska skador av cypermetrin. Råttor och hundar har fått darrningar, svårt att röra sig, kräkningar och diarré. Ämnet är också mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. Hårt tryck från skogsbruket Men Kemikalieinspektionen är nu utsatt för hårt tryck från skogsbruket som vill få fortsätta att använda kemiska medel mot snytbagge. Skogsstyrelsen hävdade nyligen i en utredning att ett stopp för kemiska medel mot snytbagge skulle innebära förluster på 550 miljoner kronor per år för skogsbruket. Det pågår forskning om en del andra mekaniska skydd i för plantorna, men skogsbruket anser att de idag är för dyra – Införs det nya medlet riskerar den forskning som varit om det här att läggas ner då skogsbruket då lär räkna med att användandet av medlet kommer förlängas ytterligare, säger Åke Sjölén, arbetsmiljöombudsman vid Skogs- och träfacket
Ingrid Gustavsson