Lätt för optiker att få jobb

Störst chans att få arbete efter avslutad utbildning har civilingenjörer, specialpedagoger eller optiker. Det visar statistik från Högskoleverket. Svårast att få jobb har de som utbildar sig inom konstnärlig verksamhet.
Högskoleverket har särskilt undersökt studenter som gick ut 1998 och 1999, skriver Dagens Nyheter. Ett år efter examen hade 90 procent av ingenjörerna, specialpedagogerna, optikerna, teknikerna, läkarna och grundskolelärarna i matematik och no-ämnen fått jobb. Av dem som utbildat sig till bland annat förskolelärare, tandläkare eller journalist hade drygt hälften fått arbete och svårast var det alltså för dem med konstnärlig examen.