Kritik mot nationellt jordbruksstöd

EU:s framtida jordbrukspolitik är ämnet när riksdagens jordbruksutskott har en utfrågning idag. Jordbruket tar i dag hälften av EU:s budget. Statsminister Göran Persson har tidigare sagt att han tror att det i framtiden blir de enskilda medlemsländerna som betalar jordbrukspolitiken med sina egna budgetar, istället för via EU.
Lika farligt som ett barn som leker med tändstickor tycker Jerzy Glücksman, svensk expert på EU-kommissionen. Glücksman är formellt sett anställd av regeringen, som betalar hans lön. Sedan drygt ett år tillbaka är han utlånad till EU-kommissionen. Kommissionen är hård motståndare till det som kallas för åternationalisering, alltså att de enskilda länderna ska bestämma över och betala för sin jordbrukspolitik istället för att som nu EU-kommissionen sköter jordbrukspolitiken. EU:s misslyckande med att göra om jordbrukspolitiken har fått statsminister Göran Persson att mer än en gång tala om åternationalisering. Så här sa Persson den tolfte december förra året: – Jag tror att det är den enda möjliga utvecklingen, när vi ska reformera jordbruksstödet i Europa. Vi växlar ned det europeiska stödet och faktiskt inför ett nationellt stöd så att det blir synligt för skattebetalarna vad man egentligen kostar på sitt jordbruk. Men så enkelt är det inte enligt Jerzy Glücksman. För Sverige vore det bra eftersom Sverige betalar en hög medlemsavgift och av denna medlemsavgift bara får tillbaka ungefär hälften av inbetalda pengar. Den som talar om åternationalisering borde enligt Glücksman tänka på konsekvenserna.
Herman Melzer