Många småföretag riskerar försvinna

Många småföretag riskerar att försvinna när ägarna går i pension. Enbart i Östergötland är det 6 000 enmansföretag som kan komma att läggas ner inom fem år. (SR Östergötland)