Giftfritt alternativ i kampen mot snytbaggen

Det finns giftfria alternativ för bekämpning av snytbaggen, som angriper gran och tall. Forskare vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala har experimenterat fram ett plantskydd utan giftiga kemikalier, som kan ersätta det bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen snart godkänner. Vid årsskiftet förbjuder EU de medel som används idag.
– Jag har först haft på en beläggning som klistrar fast små sandkorn på plantan och de ska hindra snytbaggen från att äta på plantan, säger Göran Nordlander, docent i skogsentomologi, insektskunskap, vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Hur effektivt är medlet? – I de försökt vi gjort under två år har det varit mycket effektivt, enligt Göran Nordlander. Sandkornen kommer in munnen på baggarna och hindrar dem från att äta. Det är under de första två, tre åren på ett hygge, som snytbaggen ger sig på unga barrplantor och gnager av barken. Det nya plantskyddet verkar hålla den tid, som behövs tills plantorna växt till sig. Företaget Robigus AB arbetar nu med det nya skyddet och konstruerar en maskin, som kan applicera bindemedel och sand på plantorna. Skogsstyrelsen för kemikalier Skogsbruket har i sina remissvar tryckt på för fortsatt användning av kemisk bekämpning av snytbagge och Skogsstyrelsen har uppskattat att utan kemiska bekämpningsmedel förlorar skogsbruket 550 miljoner kronor per år. Göran Nordlander befarar att det finns risk att utvecklingen av alternativen stoppas upp. – Risken finns att man inte får stöd för utvecklingen av alternativ, om man inte tror det blir ett stopp någongång, säger Göran Nordlander. Kemikalieinspektionen står inför ett beslut att godkänna ett nytt bekämpningsmedel, som har högre akut giftighet än det som nu förbjuds inom EU. Det återstår att se om alternativen kommer att kunna hävda sig mot kemikalieanvändningen. – Vår målsättning är att vi ska vara på marknaden hösten 2004 och marknaden tycks vilja komma ifrån kemikalieanvändningen, säger Patrik Enfält, VD i Robigus AB.
Ingrid Gustavsson