EU vill pressa priset på el och gas

Konkurrensen inom energibranschen i EU kommer att öka. Ett EU-förslag som vill tvinga bolagen att ha produktion och distribution av energi i helt skilda bolag får starkt stöd i Europaparlamentets industriutskott.

– Ja, Europaparlamentets industriutskott tror på den svenska modellen av att skilja på produktion och distribution av energi, som bland annat gör att man själv kan välja från vilken energitillverkare man vill köpa el eller gas i från och inte vara hänvisad till den som äger trådarna eller ledningarna i det hus man bor, säger moderaten Gunnar Hökmark, som sitter i industriutskottet.

Förslaget vill tvinga energiindustrin att lägga ägandet av produktion och distribution i helt skilda företag.

På så sätt ska den som äger ledningarna tjäna på att distribuera så mycket energi som möjligt, inte bara från den egna tillverkningen.

Dessutom ska det pressa ner konsumentpriserna på el och gas i hela EU.

Motståndet mot det här förslaget kommer framför allt från de stora tyska och franska, delvis statliga energibolagen, som vill fortsätta att hålla ihop sin energiproduktion och se till att den distribueras i egna nät.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se