Biverkningar av billigare läkemedel utreds

Sedan apoteken i höstas fick rätt att byta ut dyra läkemedel mot billigare varianter har Läkemedelsverket fått in flera rapporter om biverkningar.
Nu ska Läkemedelsverket kartlägga fallen, skriver Dagens Medicin. Av de sju fall som rapporterats till Läkemedelsverket gällde tre behandling mot depression och tre högt blodtryck. Besvären har bland annat gällt muskelkramper, darrningar och buksmärta.