Många sjukskrivningar beror inte på sjukdom

Fyra av tio sjukskrivningar där den anställda inte kommer tillbaka till jobbet beror inte på sjukdom utan på andra saker, som till exempel att arbetsplatsen är dåligt anpassad eller att personen har problem i familjen. Det visar en undersökning som gjorts vid Familjemedicinska institutet i Stockholm.
Familjeläkaren Göran Sjönell är en av dom som arbetat med undersökningen. – I 40 procent av fallen är huvudorsaken till att patienten är arbetsoförmögen inte sjukdom. Det är i stället problem på arbetsplatsen med anpassning, med arbetsmiljön, det är också arbetslöshet och brist på arbete. Men det är också psykosociala faktorer. Undersökningen är gjord på cirka 5 000 personer. Den visar att huvudorsaken till att personen inte kan gå tillbaka till jobbet ofta är helt andra saker än sjukdom. Ett exempel kan vara en hamnarbetare som är sjukskriven för långvariga rygg- eller nackbesvär. Orsaken till att han inte kan återgå till arbetet arbetet är inte de medicinska besvären utan att han tvingas göra för tunga lyft. Han borde alltså ha ett annat arbete eller så skulle arbetsgivaren ordna så att han slapp de tyngsta lyften. I dag är det försäkringskassan som fattar beslut om alla sjukskrivningar, men en slutsats av undersökningen är enligt Göran Sjönell att många sjukskrivningsfall borde skötas av arbetsförmedlingen eller kanske socialtjänsten. – De här 40 procenten arbetsoförmåga som inte direkt är sjukdomsorsakad borde försäkringskassan remittera eller samarbeta med arbetsgivare, arbetsförmedling och kanske socialtjänst. Det skulle leda till tidigare insatser som gör att patienterna inte blir långtidssjukskrivna, vilket har negativa konsekvenser för patienternas hälsa, säger Göran Sjönell.
Jonas Alsgren