Officerare dementerar tortyruppgifter

Officerare i försvarets specialstyrkor menar att försvarsledningen och ÖB kan ha vilseletts när det gäller uppgifterna om tortyr när en kongoles frågades ut i i samband med den svensk-franska insatsen i Kongo 2003.

Officerarna tycker att händelsen överdrivits, både av medierna och av försvarets chefsjurist Stefan Ryding-Berg. Men Ryding-Berg står fast vid att det förekom tortyr.

– Eftersom det är flera som sagt samma sak, vid skilda tillfällen, till mig, så sluter jag mig till att det har hänt på det här sättet. De har sagt det här med strypsnara och några har sagt skenavrättning, men de flesta har i alla fall slutit sig till att det varit någon form av misshandel. Det är i det här sammanhanget att anses som tortyrliknande förhörsmetoder.

Nio anonyma officerare inom försvarets specialförband är mycket kritiska till den bild som för några veckor sedan gavs av händelsen i SVT:s Uppdrag Granskning. Enligt dem förekom ingen strypsnara och ingen skenavrättning.

I stället menar officerarna att personliga motsättningar ligger bakom påståendena om tortyr och om Ryding-Berg talat med samma personer som SVT så kan hans utredning ha vilselett ÖB Håkan Syrén.

Men Ryding-Berg är säker på att han talat med tillräckligt många som var på plats för att kunna ge en korrekt bild.

Redan tidigare har ord stått mot ord om vad som verkligen hände i Kongo. Stefan Ryding-Berg är medveten om att de motstridiga uppgifterna från olika officerare påverkar bilden av försvaret.

– Det är negativt.

I Kongo fanns det motsättningar mellan de två olika svenska specialstyrkorna som var där. ÖB Håkan Syrén tycker att det är problematisk och så här sa han för två veckor sedan.

– Jag måste verkligen lyssna på det förhållandet att det förekommit en hel del spänningar. Det är precis det jag vill att vi ska utreda. Så kan vi inte ha det.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se