Oenighet om brott mot folkrätten

Oenigheten mellan regeringen och delar av oppositonen består om Irakkriget. Det framkom när utrikesnämnden diskuterade kriget på tisdagen. Moderaterna tycker inte att kriget strider mot folkrätten, säger moderatledaren Bo Lundgren, medan regeringen vidhåller att kriget är ett brott mot folkrätten, eftersom det startat utan ett uttryckligt beslut i FN:s säkerhetsråd.