Kommissionen vill ge stöd åt flygbolag

I skuggan av kriget mot Irak väntas EU-kommissionen i morgon föreslå att medlemsländer ska kunna ge ekonomisk hjälp till sina flygbolag.
Kommissionen kommer att försöka gå en försiktig balansgång. För samtidigt som det finns ett intresse av att hjälpa flygbolag med akuta kostnader på grund av kriget, så finns en rädsla för att vissa länder ska utnyttja situationen till att ge mer allmän hjälp till den här utsatta branschen. Kommissionen väntas i morgon säga ja till statligt stöd för att försäkringskostnader rusar i höjden, för ökade säkerhetsinsatser samt som kompensation för att en del flyg måste ställas in. Men kommissionen för ett tvåfrontskrig. På den ena sidan finns USA, som redan efter 11 september 2001 var mer generöst mot amerikanska flygbolag än EU-staterna var mot sina. Och från Förenta Staterna hörs redan tongångar som signalerar att där finns en vilja att gå längre än EU. Dessutom ser kommissionen med oroliga ögon mot Grekland som nu är unionens ordförandeland. Grekiska Olympic Airways brottas med stora ekonomiska problem och grekerna har tidigare anklagats för att ha gett otillåtet statsstöd till bolaget. Enligt tidningen Financial Times kommer Grekland nu att lägga fram ett eget förslag, som är mer generöst mot flygbolag och som öppnar för större stöd än kommissionen vill. Så just nu pekar allt på att flygbolag kommer att få statligt stöd. Frågan är bara hur mycket.
Willy Silberstein, Bryssel