Fyra av tio sjukskrivna är inte sjuka

Det är bara drygt hälften av alla sjukskrivningar som verkligen beror på sjukdom. Fyra av tio orsakas av andra saker som t.ex. att arbetsplatsen är dåligt anpassad eller personliga problem som gör att den anställde inte kan gå tillbaka till jobbet.
Det visar en undersökning som gjorts vid Familjemedicinska institutet i Stockholm. Försäkringskassan har idag hand om alla sjukskrivningsärenden men institutet anser att arbetsförmedlingen eller socialtjänsten bör kopplas in för att människor ska komma ut tillbaka i arbete igen.