Antibiotika till nyfödd kan ge astma

Spädbarn som behandlas med antibiotika under första levnadsveckan löper ökad risk att drabbas av astma

Enligt en studie som gjorts vid Göteborgs universitet är risken att ett barn utvecklar astma tre gånger större om barnet fått antibiotika, skriver Göteborgs-Posten.

Orsaken till den ökade risken tros vara att behandling med antibiotika rubbar utvecklingen av barnets immunförsvar.

Undersökningen omfattar 5 000 barn och publiceras i tidskiften Pediatrics.