Chile

Vulkanutbrottet kan pågå i månader

I Chile har nu praktiskt taget all befolkning evakuerats från området kring vulkanen Chaitén som för en vecka inledde ett totalt överraskande utbrott som fortfarande pågår, och som kan komma att pågå i månader.

Fortfarande finns människor som vägrar att lämna katastrofområdet. De vill inte överge sina hus och sina djur, det enda dom äger, och, säger de, det värsta är nog ändå över nu.

Men experterna säger annorlunda. Det finns inga garantier. Läget kan mycket väl förvärras igen.

Regeringen har tagit det säkra före det osäkra och beslutat att alla inom en riskzon på 50 kilometer från vulkanen måste evakueras, om det så ska ske med våld.

På tisdagen, efter en serie nya utbrott, sträckte sig den kompakta pelaren av het aska 30 kilometer upp i rymden och det var rädslan för att det också skulle börja välla ut lava som fick regeringen att fatta beslutet om total evakuering.

Men efter en dag av stilla regn så har gator och betesmarker tvättats något från det gråvita täcket av aska men inte överallt. På vissa håll har regnet istället gjort att askan förvandlats till ett stenhårt cementliknande lager.

Vad experterna mest är oroliga för, det är att trycket från vulkanen plötsligt ska minska och att det jättelika, glödheta askmolnet snabbt ska falla mot jorden och välla ner utefter dalarna i området. Det vore en katastrof.

Nu har dessutom Argentina börjat drabbas i allt högre grad. Vindarna driver askmolnet österut. Flygtrafiken i södra Argentina har ställts in och det finns rapporter att askan till och har nått ända fram till Buenos Aires.

Men Chaiténs utbrott har också dramatiserat bristerna i Chiles infrastruktur. Chaitén ligger i ett område utan vägar. Man är helt beroende av flyg och båttransporter.
Många kräver nu att den gamla drömmen om en landsväg som binder samman södra Chile med resten av landet äntligen måste bli verklighet. Inte minst för att öka säkerheten för de som lever i det vulkantäta söder.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se