Oenighet om kriget i Irak i utrikesnämnden

På tisdagen diskuterade utrikesnämnden kriget i Irak och oenigheten mellan regeringen och delar av oppositionen består.
Moderaterna och deras ordförande Bo Lundgren säger att kriget inte strider mot folkrätten Regeringen och statsminister Göran Persson vidhåller däremot att kriget är ett brott mot folkrätten eftersom det startat utan ett uttryckligt beslut i FN:s säkerhetsråd