Vice riksbankschef för fler räntehöjningar

Uppdaterad 16:57
Det kan bli ännu en räntehöjning för att stävja risken för högre inflation. Den uppfattningen har vice riksbankschefen Svante Öberg. Även om risken för en ny pris- och lönespiral är liten går den inte att utesluta, anser han.

Inflationsproblemet gäller än så länge mest intenationella prishöjningar. Sverige har på den punkten hittills klarat sig bättre än flera andra länder.

– Det är inte så allvarligt för Sveriges del. Vi ser en dämpning av tillväxten, men det är ingen stor dramatik i det. Vi ser också en högre inflation, men vi hoppas att den kommer att komma ner mot två procent igen, säger vice riksbankschefen Svante Öberg.

Ser du en risk i att inflationen jagar ikapp löneökningarna?

– Jag ser en risk för att inflationsprocessen kan bli mer utdragen. Det som började som prisstegringar på energi och råvaror kan sprida sig till andra produkter och varuområden. Sedan finns det också en liten sannolikhet att det också kan påverka lönebildningen.

Ser du någon risk för en ny pris- och lönespiral?

– Den risken är väldigt liten.

Är det viktigt att dämpa inflationen med en högre ränta?

– Ja, det är det. Är den hög och vi ser att den kommer att vara kvar på en hög nivå behöver vi höja räntan för att få ner inflationen igen, säger vice riksbankschefen Svante Öberg.

Även om risken är liten så finns det en oro hos vice rikesbankschefen att det kan komma krav på högre löner för att kompensera för en inflation som just är är runt 3,5 procent.

Samtidigt finns det tecken på att timlönerna i genomsnitt ökat med bortåt 4,5 procent, vilket är något mer än vad Riksbanken räknat med i en tidigare prognos.

TCO-chefen Sture Nordh håller också ett vakande öga på inflationssiffrorna, men tror fortfarande på högre reallöner.

– Jag tror att vi kommer att landa det här året och faktiskt också nästa år, säger Sture Nordh.

Ser du någon risk att inflationen börjar jaga ifatt löneökningarna?

– Ja, det är klart att det är så. Det handlar inte om om att det är löneökningarna som driver inflationen utan det handlar om att vi nu har råvarupriser, livsmedelspriser och transportmedelspriser som drar iväg globalt, som påverkar inflationen. I en period med räntehöjningar, som vi haft, har också räntorna dragit upp priserna, säger Sture Nordh.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se