Utarmat uran i grundvatten i Bosnien

FN:s miljöprogram Unep har för första gången konstaterat radioaktivitet från utarmat uran i grundvatten i Bosnien.
Under en stor del av 1990-talet pågick krigen på Balkan. Där användes bland annat pansarbrytande ammunition och i den ingick det utarmat uran. När den pansarbrytande ammunitionen exploderar sprids ett radioaktivt stoft. En särskild arbetsgrupp inom Unep har i flera år studerat verkningarna av utarmat uran. Unep har undersökt utarmat uran i Serbien, Bosnien, Kosovo och Montenegro. Man har varnat för eventuell nedsmutsning och rekommenderat regelbundna mätningar, men nu är det första gången som man har kunnat konstatera att utarmat uran har nått grundvattnet och dricksvattentäkter, sju år efter bombningarna i Bosnien-Herzegovina. Riskerna med utarmat uran är omdiskuterade. Hittills har man inte uppskattat att utarmat uran utgör någon stor hälsofara, men Unep påpekar samtidigt att man har för dåliga data om exempelvis cancerincidens före och efter kriget. FN rekommenderar nu att de dricksvattentäkter som berörs ska bytas ut, att man ska sanera marken där det finns skrot med utarmat uran och asfaltera ytorna, sanera en del hus där man fortfarande konstaterat damm från utarmat uran. Så länge skrotet ligger kvar finns risk att det fortsätter damma och att människor andas in radioaktivt stoft, enligt FN-rapporten.
Ingrid Gustavsson