Färre än väntat varslas på SAAB

Saab Automobil i Trollhättan kommer att säga upp 664 metallarbetare. Det är färre än som varslades i höstas.
Att det blir färre än som tidgare har sagts som mister sina arbeten beror bland annat på högre personalomsättning än väntat, frivilliga uppsägningar och utbildningssatsningar. När det gäller de 495 tjänstemänen som är varslade på SAAB så fortsätter förhandlingarna om en ny organisationsplan. Det är alltså ännu inte klart hur många av dem som måste lämna SAAB i Trollhättan.