EU-fördraget godkänt av tretton länder

Litauen och Lettland skrev idag under Lissabonfördraget, som är tänkt att tjäna som en grundlag för EU.

Fördraget måste godkännas av alla 27 medlemsländer innan det kan träda i kraft som planerat nästa år.

Elva länder har tidigare godkänt fördraget och Irland ska som enda land ha en folkomröstning.

I Sverige är det riksdagen som ska ta ställning till EU-fördraget, och det väntas ske någon gång i slutet av året.