Radioakivitet i grundvattnet i Bosnien

Radioakivitet från så kallat utarmat uran har nått grundvattnet och dricksvattentäkter i Bosnien. Det framgår av en rapport från FNs miljöprogram UNEP.
En arbetsgrupp har i flera år undersökt miljön efter krigen på Balkan. Utarmat uran har använts i ammunition och när den exploderar sprids ett radioaktivt stoft. Det är oklart hur stor hälsorisken är med utarmnat uran, men FN rekommenderar ändå att de dricksvattentäkter som berörs ska bytas ut och att marken där det finns skrot som innehåller utarmat uran ska saneras.