Hård bantningskur väntar försvaret

Helt slopat luftvärn i Sverige och betydligt färre stridsvagnar än i dag. Det är några av de besparingsförslag som just nu försvarsmaktens ledning diskuterar för att nå balans i ekonomin, erfar Ekot.

Just nu pågår intensiva diskussioner på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Försvaret måste hitta långsiktiga besparingar, annars kommer budgeten visa ett minus på en till två miljarder kronor per år framöver.

Nästa vecka lämnar försvaret ett första underlag till regeringen och hittills är det känt att det kan bli neddragningar i grundorganisationen med regementen över landet.

– Ingenting kan uteslutas, vi ser över allting, sa generaldirektör Marie Haftström tidigare till Ekot.

Nu tittar också försvarsledningen på det som är försvarets huvudsyfte: Insatsorganisationen med bataljoner som ska försvara Sverige vid kris, enligt uppgift till Ekot. I dag finns på papperet drygt 20 bataljoner, i ett upplägg som diskuterats dras det ner till nio bataljoner.

En person med insyn i diskussionerna säger till Ekot: ”Det kommer inte att räcka med att skära i ledning, logistik och grundorganisation. Det ser ut som om det är nödvändigt att dra ner något på insatsorganistionen också. Det krävs stora ingrepp för att rätta till obalanserna.”

Inget förslag är klart och mycket kan ändras. Men exempelvis har man talat om att halvera antalet mekaniserade bataljoner med stridsvagnar och stridsfordon till fyra, med färre stridsvagnar som följd.

En annan idé är att helt slopa Sveriges luftvärn eftersom vi har ett stort flygvapen som kan skjuta ner inkräktare och en luftburen bataljon där soldater flygs i helikoptrar skulle också kunna läggas ner.

På flygsidan skissas tre Gripendivisioner i stället för fyra, kanske med färre plan än tidigare planerat. På sjösidan tycks förändringarna mindre, även om möjligheten att skrota u-båtarna också luftats.

Hur stora neddragningar som försvaret till slut föreslår får vi veta i nästa vecka, juni eller september då det presenterar sina underlag för regeringen.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se