Basra kan snart ha vatten igen

Hjälpen har kommit närmare invånarna i miljonstaden Basra, som saknar dricksvatten. En grupp från Röda Korset lyckades på tisdagen komma fram till det stora vattenreningsverk som slogs ut i fredags för att försöka få igång det igen. Det berättar Nada Domani vid Röda Korset i Genève.
En grupp från Röda Korset lyckades på tisdagen passera frontlinjen utanför Basra, efter att ha fått säkerhetsgarantier från de stridande parterna, och de är nu framme vid vattenreningsverket som har slagits ut av ett strömavbrott och ska försöka få igång det igen. Invånarna i Basra har förmodligen berett sig på en sådan här situation genom att lagra dricksvatten hemma och samla på sig matförråd, sade Röda Korsets talesman i Bagdad på tisdagen. Vattenförsörjningen måste igång Just nu behövs ingen mathjälp, men man saknar el och måste få igång dricksvattenförsörjningen igen så snart som möjligt. Röda Korset ska också försöka undersöka uppgifter om skadade. Utan att närmare veta vad som slog ut elen till vattenreningsverket i Basra, säger statsvetaren Jan Hallenberg vid Försvarshögskolan, att det knappast är någonting som varken den amerikansk-brittiska eller den irakiska sidan har önskat. Hans intryck är att USA och Storbritannien har för avsikt att skona civila och att de har lyckats ganska väl men att striderna i Basra har blivit hårdare än de väntade sig, och det ökar risken för att det går fel. Risken för misstag ökar – Jo, i och med att striderna då är mycket större än vad USA och Storbritannien förväntar sig så blir det ju mera bombningar, det blir mer artilleri, det blir fler kryssningsmissiler, och ju fler explosioner det blir av olika slag desto större är risken för att det träffar fel, även om man anstränger sig, säger Jan Hallenberg. – Man brukar säga att mellan 5 och 10 procent, även de mest avancerade bomberna faller på fel plats, och fäller man då tio gånger så många bomber som man har tänkt sig så ökar ju risken tio gånger jämfört med vad man hade i ursprungsplanen.
Cecilia Strömberg