Framtidens infrastruktur

Regeringen anklagas för glädjekalkyler

Kostnaden för bilkörning som regeringen använder som underlag inför kommande infrastruktursatsningar bygger på rena glädjekalkylerna. Det anser miljöpartiet och ifrågasätter regeringens beslutsunderlag. I bland andra Vägverkets beräkningar förutspås ett råoljepris på 76 dollar per fat år 2020. I dag ligger världsmarknadspriset på 120 dollar per fat.

Att tanka bilen har blivit dyrare. Igår höjde flera bensinkedjor literpriset igen, nu till 13 kronor och 19 öre.

Kostnaderna för bränsle är en av de faktorer som spelar in i de prognoser som kommer att ligga till grund för ramarna för de stora väg- och järnvägssatsningar som regeringen presenterar i höst.

Det gäller 100-tals miljarder kronor under en 10-årsperiod, men i sina framtidsprognoser som Vägverket och Banverket lämnat in till regeringen kostar en liter bensin om 12 år bara 13,62 öre litern och råoljepriset beräknas hamna på 76 dollar fatet i dagens prisnivå år 2020, alltså långt under det oljan alltå kostar redan idag.

Beräkningarna kommer att ge problem, enligt miljöpartiets Karin Svensson Smith.

– Alla diskussioner som finns nu om till exempel Förbifart Stockholm och järnvägssatsningar utgår från det här låga oljepriset och att det dessutom förväntades vara konstant ända fram till 2020. Vi vet idag att oljepriset ligger på 120 dollar fatet. Det är möjligt att det går ned lite, men det kommer aldrig att gå ned till 24 dollar fatet igen och det betyder att alla järnvägssatsningar är underskattade och vägsatsningarna är överskattade, säger Karin Svensson Smith.

Ett allt högre råolje- och bensinpris skulle ju, enligt miljöpartiet, pressa ned prognosen av hur bilåkandet ser ut att öka. Det skulle i sin tur kunna leda till att regeringen, om den vill göra det som är samhällsekonomiskt bäst för Sverige, borde satsa mer på tågtrafiken.

– Problemet är att om man nu har det här som underlag för att räkna ut vilka vägar och järnvägar som är lönsamma respektive olönsamma så riskerar man att bygga för mycket vägar och för lite järnvägar, säger Karin Svensson Smith.

Nya uppdaterade siffror håller just nu på att tas fram av en arbetsgrupp, där både Vägverket och Banverket ingår. Problemet är att siffrorna inte hinner bli färdiga i tid för att ligga som underlag till infrastrukturpropositionen i höst.

Peo Nordlöf på Vägverket har varit med och gjort de tidigare beräkningarna och arbetar också med de kommande siffrorna. Han ser inte de risker som miljöpartiet pekar på.

– Ja, alltså, prognoser är ju alltid prognoser. Det är ju bara ett antagande om framtiden, men jag kan säga att gentemot befintlig trafikutveckling som varit bakåt i tiden så är vi väldigt konservativa, det vill säga vi tar inte ut svängarna när det gäller trafikutvecklingen, utan vi tar ut den ganska försiktigt i framtiden då, just för att undvika att göra glädjekalkyler eller något sådant, säger Peo Nordlöf på Vägverket.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se