Sverige tvekar om renbeteskonventionen

EU hotar Sveriges möjligheter att nå en överenskommelse med Norge gällande renbete över gränsen, enligt jordbruksdepartementet. Den förra konventionen upphörde 2005 och nu finns ett färdigt förslag på en ny konvention, som regeringen tvekar att skriva under.

Regeringen vågar i dagsläget inte skriva under en renbeteskonvention eftersom man inte vet hur EU ser på saken, säger Magnus Kindbom, stabschef på jordbruksdepartementet.

– Är det då ett nytt avtal så är frågan om också EU måste godkänna att vi kan ratificera det med ett icke-EU-land. Vi vill inte hamna i en situation där vi tecknar ett avtal och sedan inte få det godkänt av EU, säger Magnus Kindbom.

Rätten för renskötare i Sverige att sommartid beta med sina renar på norska sidan, regleras i en renbeteskonvention mellan länderna. Den förra konventionen upphörde 2005 och nu finns ett färdigt förslag på en ny konvention, som regeringen alltså tvekar att skriva under.

Ove Bring, professor i internationell rätt tycker att regeringen velar i onödan. Bring hänvisar till lappkodicillen, som är en del av den svensk-norska gränsöverenskommelsen från 1751. Han menar att det här redan godkändes då när Sverige gick med i EU.

– Sverige har redan fått acceptans av EU för att det finns traditionella renbetesområden där det finns en sedvanerättslig rättighet att besöka dem, allt i enlighet med lappkodicillen.

Magnus Kindbom vidhåller ändå att saken måste analyseras först.

– Tyvärr, finns det olika uppfattningar i frågan och vi har försökt värdera dem här. Därför vill vi innan vi tecknar avtalen ha klart för oss vad det verkligen är som gäller och hur vi respektive EU tolkar det så att vi i efterhand inte hamnar i en situation där vi måste börja om från början igen.

Ove Bring menar att regeringens agerande ger negativa följder.

– Det är folkrättsligt väldigt olyckligt att Sverige bidrar till att urholka den folkrättsliga regim som traditionellt gäller på det här området, säger Ove Bring.

Thomas Sarri, Sameradion
thomas.sarri@sr.se