Nedläggning av glesbygdsskolor tilltar

Minskande barnkullar gör att fler och fler kommuner väljer att lägga ned sina minsta skolor, visar statistik från Glesbygdsverket. I Björköby i Småland har föräldrar och ortsbor gått samman för att försöka rädda nedläggningshotade Björkö skola.

– Vi vill behålla våran skola och vi vill att kommunen även satsar på landsbygden, på oss som inte bor inne i stan. Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att se över det här, säger föräldrarna Nicklas Starck och Carina Ek Hansson i Björköby i Vetlanda kommun i Småland.

En stor skogstomt och en blommande äng. Här leker eleverna när det är rast på landsbygdskolan i Björköby i Småland. Men frågan är hur länge till den här platsen kommer att tjäna som just skolgård.

För den lilla skolan är med sina 57 elever i farozonen tillsammans med andra glesbygds- och landsortsskolor, när Vetlanda kommun ska försöka få ekonomin att gå ihop.  

Elevantalet sjunker och de små skolorna anses vara för kostsamma.

Samma problem finns runt om i landet. I Strömsunds kommun i Jämtland hotas åtta glesbygdsskolor av nedläggning. I Grums kommun i Värmland ska två stängas redan till hösten.

Det är nu allt fler skolor i glesbygd och tätortsnära glesbygd som faktiskt läggs ner. Det visar nya siffror från Glesbygdsverket. Förra året fick 43 skolor stängas, nästan dubbelt så många som 2006.

– Vi ser nu att vi har en rätt rejäl ökning av antalet nedlagda skolor som vi inte har sett i alla fall sedan 2004. Det beror på ett rätt litet elevunderlag, vilket säkert inverkar på det här. Det är naturligtvis också ekonomiska faktorer som spelar in, säger Martin Olausson, som är utredare på Glesbygdsverket.

På Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tror man också att konkurrensen från friskolor gör att de här mindre skolorna får stänga.

I Björköby är oron stor att en skolnedläggning ska drabba hela orten.

– Ja, det gör det. Kan vi bo kvar i Björköby? Måste vi flytta någon annanstans? Vi föräldrar har ju gjort ett aktivt val en gång i tiden att vi vill bo på landet, att vi vill ha våra barn i landsbygdsskola, säger Carina Ek Hansson och Nicklas Starck i Björköby i Vetlanda.

Anna Eriksson, Jönköping
anna.eriksson@sr.se