"Olmert mutad av amerikansk affärsman"

Samtidigt som Israel befinner sig mitt uppe i firandet av sin 60-årsdag dras snaran åt allt hårdare kring den korruptionsanklagade premiärministern Ehud Olmert. Besvärande uppgifter har publicerats om Olmerts samröre med en amerikansk finansman.

Innan Ehud Olmert blev premiärminister tog han under flera år emot hundratusentals amerikanska dollar från den New York-baserade finansmannen Morris Tanasky. Han var i sin tur bulvan för intressen som ville kringgå de regler för kampanjfinansiering som omgärdar Israelisk politik.

Det är i korthet de anklagelser som sent på kvällen på torsdagen briserade i Israel.

Uppgifterna, som är de senaste och kanske också allvarligaste i en serie av korruptionsanklagelser mot Olmert, blev kända sedan en domstol på flera mediers begäran hade hävt den hemligstämpel som har omgärdat utredningen.

Bara några minuter efter det att nyheten hade kablats ut framträdde Ehud Olmert själv direkt i israelisk tv. Han medgav att han fått pengar av den amerikanske finansmannen, och han medgav att det handlade om kampanjbidrag, men han hävdade samtidigt att det inte fanns något olagligt kring bidragen.

Men sen tillade Olmert: Blir jag åtalad avgår jag.

Ett eventuellt beslut om åtal kommer sannolikt att dröja. Men Ehud Olmert, som redan är mäkta impopulär i Israel, riskerar nu att se sin ställning ytterligare försvagad.

Det gör i sin tur att hans handlingsutrymme kringskärs i de pågående, stapplande försöken att åstadkomma ett fredsavtal med palestinierna. 

Den politiska dramatiken i Israel utspelade sig samtidigt som många israeler själva befann sig på fester och restauranger i det pågående firandet av landets 60-årsdag.

För Ehud Olmert hade festkvällen sannolikt kunnat vara roligare.

Anders Pontara, Jerusalem
anders.pontara@sr.se