Bush: oklart hur länge kriget varar

USA:s president George Bush höll på tisdagseftermiddagen ett kort tal i det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon, och där sade han bland annat att ingen vet hur lång tid kriget kommer att ta.
– Vi bekämpar en fiende som inte följer några lagar, som bär civila uniformer, som dödar för att fortsätta Saddam Husseins skräckregim, men vi kämpar med mod. Vi vet inte hur lång tid detta krig kommer att vara men vi vet hur det kommer att sluta, sade Bush fortsatte: – Idag sänder jag en särskild begäran om ett extra anslag på grund av kriget till kongressen, på 74,7 miljarder dollar för att finansiera extrakostnader som har direkt samband med Irakkriget och det globala kriget mot terrorismen. Bush uppmanade kongressen att skyndsamt behandla extraanslagen. Pengarna ska förutom till själva krigsinsatserna och de 200 000 amerikanska soldaterna bland annat ska gå till Iraks grannländers krigskostnader, och även till mat och mediciner till det irakiska folket och till terroristbekämpning inom USA sade Bush.