Även fackligt nej till sjukförslag

Regeringen kommer att få svårt att få igenom sitt förslag att låta arbetsgivarna betala mer när de anställda är sjuka, redan från den första juli. Oppositionen protesterar, samarbetspartierna är kritiska, arbetsgivarnas organisationer kallar förslaget en krigsförklaring och nu är också de stora fackliga organisationerna på väg att säga nej till förslaget.
– Allt pekar på att vi säger klart nej till förslaget i dess helhet, säger Palle Carlsson som är ombudsman på LO och arbetar på remissvaret därifrån. Men tanken är ju att det här ska vara med i vårbudgeten och kunna träda i kraft 1 juli? – Då önskar jag regeringen lycka till. Regeringens förslag går ut på att arbetsgivarna ska fortsätta att betala sjuklön till den anställde under de två första veckorna, som idag, men sedan vill regeringen att arbetsgivaren ska betala en fjärdedels sjuklön och tre fjärdedelar ska komma från Försäkringskassan och detta ska gälla utan tidsgräns. Arbetsgivaravgiften ska sänkas som kompensation. ”Det krockar med kollektivavtalen” Tanken är förstås att det ska vara dyrt att ha många sjuka i sitt företag, men förslaget krockar med kollektivavtalen och medlemmarna skulle förlora pengar på det, konstaterar TCO:s ordförande Sture Nordh: – Så som det här lagförslaget är konstruerat så kommer det att välta över ända de kollektivavtal som vi har idag som kompletterar sjukförsäkringen, säger han. För den enskilde medlemmen kan det naturligtvis bli kännbart, säger LO:s Palle Carlsson: – 70 kronor per dag ungefär om man skulle ligga i de högsta inkomstlägena och det går neråt, men säg 10 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, så pass mycket går man ju miste om. Budgettrixande, enligt LO Förutom kritiken mot den tekniska utformningen av förslaget anser LO också att det handlar om budgettrixande. Om statens kostnader för sjukskrivningarna minskar för att arbetsgivarna tar över en större del, ja, då blir det ju lättare att hålla budgeten under det så kallade utgiftstaket. Däremot saknar LO de verkliga åtgärderna för att minska sjukskrivningarna. Förslaget bygger på förhoppningar, säger Palle Carlsson som ser risker för stora grupper på arbetsmarknaden: ”Kan leda till ökad press” – Det kan ju leda till en ökad press på dem som är långtidssjukskrivna över hur de får behålla arbetena, det kan innebära att timanställda som inte omfattas av sjuklönelagen kanske man börjar använda i högre utsträckning och det här med gallring och utsortering av personer. Det finns en alldeles uppenbar risk. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin säger till Ekot att det slutliga svaret på fredag nog blir att LO är kritiskt på flera punkter och vill ha förslaget bättre utrett, och eftersom också miljöpartiet och vänstern har invändningar riskerar förslaget att tills vidare bli liggande kvar på arbetslivsminister Hans Karlssons skrivbord.
Clara Tesch