Försiktighet kring ökat torskbestånd

Uppdaterad 16:00
Torskbeståndet har börjat öka i den östra delen av Östersjön. Trots den positiva utvecklingen hissar professorn i marin ekologi Sture Hansson varningsflagg. Samtidigt kan fiskeminister Eskil Erlandsson kan inom ett par år tänka sig en försiktig ökning av kvoterna.

– Vi hade under mitten av nittiotalet en liknande situation då torsken började öka och med det samma så ökade man fångstkvoterna kraftigt, trots vetenskapliga varningar. Då lyckades man förstöra för torskens möjligheter att komma tillbaka igen.

Sture Hansson är professor i marin ekologi vid Stockholms universitet. Enligt fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil är årets tvååriga torskar en stark årsklass, delvis tack vare gynnsamma miljöfaktorer och eventuellt också andra länders minskning av fisket.

När Fiskbranschens riksförbund på fredagen har årsmöte i Smögen kommer de att presentera en prognos för det östra torskbeståndet i Östersjön, alltså allt vatten som finns öster om Bornholm.

Deras gissning för nästa år, som baseras på den positiva utveckling som pågått de senaste två tre åren, visar en fortsatt ökning av torskbeståndet.

Det vuxna bestånd av torsk som kan fortplanta sig låg 2005 på 78 000 ton. Fiskbranschens riksförbunds prognos för nästa år ligger på 140 000 ton. Sture Hansson konstaterar också en ökning men är fortsatt orolig för torskbeståndet.

– De är ju part i målet och det som skrämmer mig när de går ut med det här är just att det ökat och att det då från fiskbranschens sida kommer att hävdas att vi ska ha större kvoter för att beståndet ökat. Då repeterar vi fiaskot från mitten av nittiotalet.

Fiskeminister Eskil Erlandsson har lagt märke till det stigande torskbeståndet och tycker att vi inom ett par år kan börja att öka torskkvoterna.

– Min utgångspunkt är att forskningen har systematiserade försök och provtagningar under en följd utav år och det är de talen som är jämförbara med varandra. Så att det är forskningen vi har som utgångspunkt när vi gör beståndsvärderingar och förhandlar med andra länder inom den Europeiska unionen.

När tror du att torskkvoterna kan höjas igen?

– Vi ser nu att reproduktionstalen ökar lite grann för varje år som går, vilket innebär att vi snart, låt oss säga inom ett eller två år, lite sakta och försiktigt kan öka på torskkvoterna. Nu pratar jag om Östersjön. Kattegatt kommer det nog att dröja något lite längre innan vi kan se den egentliga uppgången, vi måste först vara på den säkra sidan, säger fiskeminister Eskil Erlandsson.

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se

Birgitta Andersson, SR Väst
birgitta.andersson@sr.se