Oljepriset ned 9 dollar på en vecka

Oljepriset har gått upp under tisdagen, därför att kriget i Irak ser ut att bli längre än vad man tidigare trodde. Men tendensen den senaste tiden har ändå varit fallande oljepriser.
På en dryg vecka har priset på ett fat Nordsjöolja sjunkit från nivån kring 34 dollar per fat till ungefär 25 dollar. Det var när osäkerheten försvann om NÄR kriget skulle börja och marknaden trodde på en kort kampanj i Irak. Men dom senaste dagarna har oljepriset vänt upp igen. I förra veckan var det också en kraftig uppgång på långräntorna, eftersom ett kort krig pekade mot en uppgång i konjunkturen längre fram i år. Dé senaste dagarna har långräntorna fallit tillbaka igen, och det tolkas som att marknaden väntar en längre period av krigsaktiviteter, och därmed också en förskjutning av tidpunkten för när konjunkturen vänder upp igen.