Lund vill bevara A-aktierna

Biträdande finansminister Gunnar Lund uppvaktade på tisdagen EU-kommissionen för att försöka stoppa ett förslag som skulle tvinga Sverige att ta bort systemet med aktier med olika röststyrka.
Gunnar Lund träffade bland andra Frits Bolkestein. Han är kommissionär och driver numera ett förslag som skulle förbjuda det system som bland annat Sverige har, med röststarka A-aktier och röstsvaga B-aktier. Bolkestein gav, säger en av dem som var med vid Gunnar Lunds besök, ett obevekligt intryck, så här långt verkar han inte vilja vika från sin linje. Enligt Gunnar Lund finns det nu risk för att kommissionen håller på att köra över de mindre länderna genom att gå ihop med unionens stora. Och om de nya reglerna införs, då är frågan hur de som har röststarka aktier ska kompenseras. Willy Silberstein, Bryssel