Svensken mer tveksam till flyktingar

Efter ett par år med med en mer flyktingvänlig opinion har svenska folket nu blivit mera negativt till att ta emot flyktingar. Det framgår av en årlig mätning från Göteborgs universitet, som presenteras i sommar.

49 procent, nästan fem av tio svenskar, tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. Det är något fler, tre procentenheter mer, än vid den förra mätningen ett år tidigare.

Det är också första gången sedan 2004 som flyktingmotståndet ökar.

Professor Marie Demker, som ansvarar för undersökningen, tycker att det är för tidigt att säga om det här är en varaktig förändring eller bara en tillfällig svängning i opinionen.

– Om det skulle vara en varaktig förändring tror jag att förklaringen kan ligga i den diskussion som har varit om arbetskraftsinvandring och flyktinginvandringen. Vi har fått en politisk debatt om ökad arbetskraftsinvandring och att det i någon mån gör att opinionen tycker att det är mer positivt än att ta emot flyktingar, säger Marie Demker.

Trots resultatet tror Marie Demker inte att svenskarna blivit mera främlingsfientliga generellt.

Det finns nämligen andra resultat i undersökningen, SOM-undersökningen som den brukar kallas, som tyder på en ökad förståelse för invandrare.

Sedan 15 år tillbaka blir det stadigt färre som tycker att det finns för många utlänningar i Sverige. 39 procent, knappt fyra av tio, håller i dag med om det.

På samma sätt är det allt färre svenskar som har något emot att få en invandrare ingift i familjen. 14 procent säger sig känna så i dag.

Det är viktiga trender, tycker Marie Demker.

– Jag tror att det finns en ökad tolerans i det svenska samhället att den svenska befolkningen har noterat och accepterat att svenskar är en blandning av olika människor från olika delar av världen. Att vara svensk idag är inte riktigt samma sak som att vara svensk för 25 år sedan, säger hon.

Det sker också förändringar bland de olika partiernas väljare. Folkpartiets väljare, som en gång i tiden var de allra mest flyktingvänliga, tillhör nu de väljargrupper som är mest negativa till flyktingmottagandet.

Bara kristdemokrater och moderater är mera negativa.

Centerpartiets väljare har också förändrats och är nu de mest flyktingpositiva i det borgerliga blocket.

– Jag skulle tro att centerns ideologiska förändring har attraherat nya väljare och att man också har opinionsbildande i partiet och förespråkat tolerans till exempel i arbetskraftsinvandringen. Det har säkert påverkat, säger professor Marie Demker vid Göteborgs universitet.

3 400 personer har intervjuats. Frågorna ställdes under senhösten.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se