Ryssland

Stor militär uppvisning när seger firas

Ryssland firar på fredagen att det är 63 år sedan segern i andra världskriget. För första gången sedan Sovjetunionens fall var militärparaden på Röda torget en styrkedemonstration med all den arsenal ryska armén besitter idag.

Världens krigshistoria varnar oss att militära konflikter inte föds av sig själva. De skapas av män med oansvariga ambitioner som struntar i länders, kontinenters och miljoner människors intressen. Vi måste se till att sådana tragedier inte upprepas, sa Dmitrij Medvedev.

Han snubblade något över orden, där han som president flankerades av den tidigare presidenten och som vanligt bistre Vladimir Putin när Sovjetunionens seger över Nazityskland högtidlighölls.

Segerdagen är en röd dag i Ryssland och en dag som firas så som ingen annan. De överlevande från kriget, veteranerna hyllas och hedras i militärparader.

Men årets parad i Moskva blev en sovjetiskliknande historia för första gången sedan Sovjetunionens sammanbrott: En militär demonstration av allt från stridsvagnar till dryga ton tunga kärnvapenmissiller. Röda torgets tunnlar och metrogångar på väg in mot centrum har förstärkts för att klara tyngden.

Det ryska försvaret har fått förstärkt kassa, försvarsbudgeten har fyrfaldigats. Men behoven är stora, officerare saknar bostäder och soldater riskerar livet under sin värnplikt. Så något reellt hot utgör inte den ryska armén, enligt försvarsexperter.

Utan fredagens uppvisning på Röda Torget var framförallt ett sätt att ytterligare stärka den ryska självkänslan och glädja veteranerna som snart inte finns längre.

Maria Persson Löfgren, Moskva
maria.persson_lofgren@sr.se