Riksbanken kämpar med inflationsmål

De snabba prisökningarna på livsmedel, olja och andra råvaror är den största utmaningen hittills för Riksbanken när det gäller att få ner inflationen till två procent. Det anser vice riksbankschefen Irma Rosenberg i en intervju med Ekot.

Problemet är att Riksbanken saknar en direkt makt att påverka höjda priser på importerade varor.

– Vi kan och ska inte motverka relativprisändringarna, alltså att de här varorna stiger i förhållande till andra varor. Men vad vi kan påverka är hur inflationen, alltså priserna i genomsnitt, stiger i Sverige.

Hur tror du att hushåll ska hålla i sär det du kallar relativa prisförändringar, alltså importerade prisökningar, från en allmän inflation?

– Det svåra är nog att det inte går att motverka den första effekten, att priserna och inflationen drivs upp när de här priserna stiger.

Är det den här första förändringen som hushållen märker i sina plånböcker?

– Ja, och det är viktigt att poängtera att det är den allmänna inflationen, alltså alla priser i genomsnitt, som är vårt mål. Vi kan inte stoppa uppgången omedelbart i till exempel olja eller livsmedel, men vi kan se till att inflationen, alltså den allmänna prisnivån, inte stiger snabbare på kort sikt.

Det låter som en knepig avvägning.

– Det är en knepig avvägning. Det här är egentligen det svåra för centralbanker när det händer saker som samtidigt höjer inflationen och dämpar den reala utvecklingen. Det blir ett dilemma och en balansgång som centralbanken måste gå. Det måste alla göra.

Är det här läget den svåraste utmaningen hittills för Riksbankens låginflationsmål?

– Ja, jag tror att man kan säga att det är den svåraste utmaningen hittills. Nu är det här någonting som drabbar hushållens köpkraft och då blir nog gärna diskussionen intensivare om penningpolitiken.

Hur säkra är ni på Riksbanken att inflationen återvänder till två procent?

– Osäkerheten är mycket stor.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se