Reinfeldt i KU om Schenströmaffären

Statsminister Fredrik Reinfeldt hördes i riksdagens konstitutionsutskott, KU, om hur ansvaret för krishanteringen såg ut den kväll då Reinfeldts statsekreterare Ulrica Schenström var på krogen.

Fredrik Reinfeldt anser att regeringskansliets förmåga att hantera en kris inte stod och föll med Ulrica Schenström som den här kvällen hade jouren.

– Det är en stor krets av människor som är redo att agera för den händelse en kris skulle komma att drabba Sverige. Det är inte isolerat på en persons axlar, det har inte varit så. Det är till och med så att vi har gått i en riktning där den statsekreterare som jobbar för statsministern har fått en minskad betydelse och det var den ordning som gällde också för den här kvällen, sa Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt anser att den regeringskansliets krisberedskap ser helt annorlunda ut idag jämfört med tsunamikatastrofen december 2004. Enligt statsministern var Ulrica Schenströms huvudskakliga uppgift den här kvällen att ringa honom om något skulle inträffa. I regeringskansliet fanns den enhet på plats som den förra socialdemokratiska regeringen inrättade och som är bemannad dygnet runt.

Fredrik Reinfeldt bekräftade också det som Ulrica Schenström redogjort för sina skriftliga svar till konstitutionsutskottet att hon var väl förtrogen med vad hennes ansvar innebar som regeringskansliets högste tjänsteman och hade deltagit i de krisövningar som regeringskansliet genomfört.

Fredrik Reinfeldt betonade flera gånger under utfrågningen att Ulrica Schenström inte bara varit med på de här övningarna utan att hon också var väldigt engagerad.

– Jag och många med mig som följde Ulrica Schenström noterade hennes stora intresse och kunskap om jour- och beredskapsfrågor. Det berodde naturligtvis på att hon hade genomgått det mycket gedigna underlag i form av föreskrifter, genomgångar, utbildningar och övningar.

Statsminister Fredrik Reinfeldt sa att det var Ulrica Schenströms eget omdöme som brast kvällen den 23 oktober förra året när hon drack sig berusad på krog i Stockholm trots att hon egentligen var i tjänst.

– Jag kan inte svara annat än vad jag också gjorde i nära anslutning till detta att sedan är trots allt människor bara människor. Den ofelbara människan existerar inte, sa Fredrik Reinfeldt.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se