Möjlig vändning då börsen kan ha bottnat

Flera tecken tyder på att börsen har bottnat och att investerarna är på väg tillbaka. En uppåtgående börs signalerar också att konjunkturen kanske vänder upp igen efter en avmattning i år.

Med statistik kan man som bekant bevisa nästan vad som helst, men om man håller sig till utvecklingen på Stockholmsbörsen så kan man utläsa några tendenser.

Går man 2 000 dagar tillbaka kan man se på kurvan att börsen bottnade då, kring årsskiftet 2002/2003. Index stod på sin lägsta nivå. Sedan bar det rakt upp fram till hösten 2006.

Efter en nedgång vände det upp igen för 800 dagar sedan, räknat från i dag, med ett hack i kurvan i februari och mars 2007.

För 400 dagar sedan började en nedgång som höll i sig hela hösten 2007. Då slog negativa faktorer igenom på allvar. Finanskris och fallande vinster och en inbromsande konjunktur gjorde att index stängde på minus sex procent för helåret 2007.

Kurvan fortsatte att peka neråt 2008 men i mitten av mars tycks det som att nergången bottnar. I alla fall vänder kurvan upp nu under våren. Börsen är nu tillbaka på samma nivå som hösten 2006, som i sin tur var början på en längre uppgång och som kulminerade den 16 april 2007 då det gamla börsindexrekordet från den 6 mars 2000 slogs.

Det är ingen tillfällighet att just mars tycks vara en vändpunkt. Vid den tiden hade de flesta av börsbolagen redovisat sina kvartalsrapporter och när de summerades visade det sig att 50 procent av bolagen hade gått bättre än marknadens förhandsprognoser.

Ericssons kraftiga vinstfall på 55 procent drar ner bolagens totalvinster för det första kvartalet, men aktiens uppgång på börsen i samband med kvartalsrapporten bidrog till att dra upp index.

I USA har fler än hälften av bolagen gått bättre än prognoserna och det är från USA de viktigaste impulserna kommer. Finanskrisen kan ha passerat kulmen och alla hundratals miljarder som har förlorats kan ha kommit upp på bordet.

Blir det inte värre blir det bättre.

Riksbankens oväntade räntehöjning i februari drog på sig kritik just för att den riskerade att knäcka den uppgång som en del bankekonomer kunde skymta då.

Den internationella konjunkturen har bromsat in och den svenska tillväxten beräknas också bli lägre både i år och nästa år. Höga råvaru- och livsmedelspriser kan ytterligare förstärka nedgången, vilket Internationella Valutafonden IMF varnade för på fredagen.

Den finansiella sektorn får känna av pressen neråt, bankaktierna kanske inte tillhör vinnarna än. Men bolagen i den reella ekonomin tycks segla vidare nästan opåverkade av nedgången främst i USA, eftersom det är bra drag i konjunkturen på andra håll i världsekonomin.

Prognosmakarna talar nu om en rejäl börsuppgång i Stockholm och både 2008 och 2009 anses kunna bli bra börsår.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se