Strandängen unik men hotad naturtyp

Hävdade gräsmarker som lövängar och betade strandängar är en naturtyp som krymper allt mer i det svenska landskapet. Det konstaterar Artdatabanken, som på uppdrag av Naturvårdsverket har rapporterat till EU-kommissionen om hur Sverige vårdar alla de olika naturtyper, som finns i landet.

Ekot har besökt en av de få betade strandängar som finns kvar, Ledskär i norra Uppland.

Mora Aronsson, botanisk expert på Artdatabanken, beskriver vad som är karakteristiskt för strandängen.

– Mest typisk är att den är så välbetad och den här ängen är en av de få som har fått vara kvar och som har många arter som var vanligare förre och som nästan bara finns kvar här i dag.

Vi ser kor ute längs stranden och de är de som ser till att den här strandängen sköts. Hur viktigt är betet?

– Det är helt avgörande. Man kan ju se åt bägge hållen bredvid strandängen där det är vasshav där i dag men där det tidigare var betade strandängar.

Vi står i ett snår av havtorn, en buske som ger orange bär, men vad finns det i övrigt här som är typiskt för en strandäng när det gäller olika arter?

– En grupp av arter som man ser en hel del blad av är strandmaskrosor som detta är Upplands absolut förnämligaste lokal för. Den kanske mest speciella örten är glasört som kommer senare på säsongen och som har sin näst nordligaste lokal längs Östersjökusten här, säger Mora Aronsson.

Glasört är en ganska oansenlig växt och de växter som trivs här på den hårt betade ängen är små och låga och dessutom salttåliga.

Den öppna strandängen är också en idealisk miljö för gäss och vadarfåglar. Just nu i häckningstiden är det tillträdesförbud närmast stranden.

– Det som har varit viktigt så här långt är att skydda de områden som faktiskt har funnits kvar och se till att den hävden får fortgå. Nu kommer nästa steg att börja restaurera de marker som har lagts ner senast. För enligt den rapportering som vi gjorde till EU har vi alldeles för lite kvar av den här naturtypen och vi måste ha mera, säger Mora Aronsson.

Nu går det ju kor här och de betar hela området men på något sätt tillhör ju det det gamla bondesamhället. Tror du att det finns möjlighet att restaurera fler liknande områden?

– Ja, det tror jag eftersom efterfrågan på naturvårdsmärkt kött med mera stadigt har ökat så finns det ett intresse att betala för att få ha sådana här miljöer.

Betade strandängar är en naturtyp som knappast finns någon annanstans i Europa. Därför har Sverige ett ansvar för att se till att den finns kvar, säger Mora Aronsson.

– I och med att den här naturtypen bara finns kring Östersjön är det en av de viktigare naturtyperna som vi har att bevara, säger han.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se